Vi byter namn!

MKR Gruppen bryter ny mark och satsar vidare för framtiden.
Därför har vi, från och med 2015-01-01, överfört all entreprenadverksamhet i Frölander Entreprenad KB, org.nr 916961-6175, till systerbolaget NNG Entreprenad i Sundsvall AB med org.nr 556120-7464.
Vi byter samtidigt namn och tillsammans blir vi nu MKR Entreprenad AB, med org.nr 556120-7464. Genom att samla all verksamhet i ett bolag blir vi en smidigare, effektivare och tydligare organisation, både mot kunder, medarbetare och marknadens övriga aktörer.

Samtliga kontrakt, avtal och kundfordringar kommer att övertas. Verksamheten kommer att bedrivas som tidigare och samtliga telefonnummer till vår personal är oförändrade.

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta
VD Krister Persson
mob 070-665 61 00
vx 060-51 35 20
e-post: krister.persson@mkrgruppen.se

MKR GruppenMKR Holding är en av norrlands ledande entreprenadkoncerner inom maskinarbeten, med en total omsättning på ca 250 MSEK. Inriktningen är anläggningsprojekt inom väg-, järnvägs- och och vindkraftsinvesteringar.

Copyright 2012-2014 NNG Entreprenad Frölander Entreprenad MKR Gruppen